Svadba na Čingove - Saša a Peter

Svadba na Čingove - Saša a Peter

On je vietor.

Hurikán.

Má sa jemne rád a je úprimný.

Veľmi úprimný.

Nehovorím o sebe, i keď sa to môže tak javiť.

Niekedy človek nájde zrkadlo.

Pasujú k sebe ako riť na šerbeľ.

Bez nej by uletel a narobil škody.

Drží ho ako kotva.

On jej na oplátku vnáša život, odlepí ju od zeme.

Je krásne to uvidieť.

Polemic – Svetla mesta (official video)