Keď cítim pokoj, spozorniem.

Pokoj je v srdci, to ja viem.

Zo srdca do údov šíri sa sám,

a odtiaľ vôkol je, tu i tam .

Pokoj ma omámi, utne a zastaví.

Rozímať, hodnotiť, charakter prestaviť.

Obdiv môj, každý má z Vás,

kto zmenil ma, ovplivnil, naučil zas.

Ďakujem.

Ďakujem za krásny čas.

 

1-99
1-98
1-102
1-103
1-107
1-104
1-110
1-111
1-112
1-113
1-114
1-116
1-117
1-1
1-2
1-4
1-5
1-6
1-7
1-8
1-9
1-10
1-11
1-12
1-13
1-14
1-15
1-16
1-17
1-18
1-19
1-21
1-22
1-20
1-23
1-24
1-25
1-26
1-27
1-28
1-29
1-32
1-33
1-34
1-35
1-36
1-37
1-39
1-40
1-41
1-42
1-44
1-46
1-47
1-49
1-50
1-51
1-52
1-53
1-54
1-56
1-57
1-58
1-59
1-60
1-61
1-62
1-63
1-64
1-66
1-68
1-69
1-71
1-73
1-74
1-75
1-76
1-77
1-78
1-79
1-80
1-81
1-82
1-83
1-84
1-85
1-87
1-89
1-90
1-91
1-92
1-93
1-94
1-95
1-96