Láska je trpezlivá, láska je dobrotivá

nezávidí, nevypína sa, nevystatuje sa, nie je nehanebná,

nie je sebecká, nerozčuľuje sa, nemyslí na zlé, neteší sa z neprávosti,

ale raduje sa z pravdy.

Všetko znáša, všetko verí, všetko dúfa, všetko vydrží.

Láska nikdy nezanikne.

Proroctvá prestanú, jazyky zamĺknu a poznanie pominie.

1. Korinťanom 13:4-8 SSV

 

1-73
1-74
1-72
1-71
1-70
1-68
1-67
1-66
1-64
1-63
1-62
1-60
1-61
1-58
1-1
1-2
1-3
1-4
1-5
1-6
1-7
1-8
1-9
1-10
1-11
1-12
1-13
1-14
1-15
1-16
1-17
1-18
1-19
1-20
1-21
1-22
1-23
1-24
1-25
1-26
1-27
1-28
1-29
1-30
1-31
1-32
1-33
1-34
1-35
1-36
1-37
1-38
1-39
1-40
1-41
1-42
1-43
1-44
1-45
1-46
1-47
1-48
1-49
1-50
1-52
1-53
1-54
1-55
1-56
1-57