Sedí, medituje, vníma.

Zvuky, vône, pocity.

Nevidí, v lese je tma hlboká.

Prišla k nemu vďačnosť.

Objíma ho.

Prikrýva ako hmla.

Prichádza k nemu často.

Od tej noci.

Táto bytosť čarovná.

Keď vidí slnko, dúhu, deti, či lienku v tráve.

Keď vidí krásnych ľudí plných nádejí a túžob.

Keď vidí mladých ľudí užívajúcich život plnými dúškami.

ĎAKUJEM!

 

 

MaM-74
MaM-73
MaM-72
MaM-71
MaM-70
MaM-69
MaM-68
MaM-66
MaM-65
MaM-64
MaM-63
MaM-62
MaM-61
MaM-60
MaM-59
MaM-58
MaM-57
MaM-1
MaM-2
MaM-3
MaM-4
MaM-5
MaM-6
MaM-7
MaM-8
MaM-9
MaM-10
MaM-11
MaM-12
MaM-13
MaM-14
MaM-15
MaM-16
MaM-17
MaM-18
MaM-19
MaM-20
MaM-21
MaM-22
MaM-23
MaM-24
MaM-25
MaM-26
MaM-27
MaM-28
MaM-29
MaM-30
MaM-31
MaM-32
MaM-33
MaM-34
MaM-35
MaM-36
MaM-37
MaM-38
MaM-39
MaM-40
MaM-41
MaM-42
MaM-43
MaM-44
MaM-45
MaM-46
MaM-47
MaM-48
MaM-49
MaM-50
MaM-51
MaM-52
MaM-53
MaM-54